Жакерія

ЖАКЕРІЯ [фр. Jacquerie, від Jacques Bonhomme — Жак-Простак] — потужне, що охопило кілька провінцій, селянське повстання у Франції 1358 р., викликане посиленням феодального гніту і економічною розрухою під час Столітньої війни (1337-1453); Жакерія була пригнічена, але сприяла визволенню селян від особистої залежності; більшість селян носили ім’я Жак, подібно до того як у англійців Джон, у росіян Іван і т. д. (звідси і назва).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 115.