Життєвий світ (Подопригора, 2013)

ЖИТТЄВИЙ СВІТ [Lebenswelt] — одне з центральних понять пізньої феноменології Е. Гуссерля, сформульоване ним в результаті подолання вузького горизонту суворо феноменологічного методу за рахунок звернення до проблем світових зв’язків свідомості. Таке включення «світової» історичної реальності в традиціоналістську феноменологію призвело до висунення на перший план у пізньому гуссерлианстве теми «кризу європейського людства, науки і філософії». Відповідаючи на питання про сутність і причини цієї кризи, Гуссерль говорить про «помилках» європейського однобічного раціоналізму, заплутався в об’єктивізм і натуралізмі і витіснив дух, людську, суб’єктивне зі сфери науки. Вирішити цю кризу покликана, по Гуссерлю, нова «наука про дух». В її рамках проголошується залежність наукового знання від більш значимого, високого гідно способу «донаучного» або «вненаучного» свідомості, що складається з суми «безпосередніх очевидностей». Це свідомість, а також випливаюча з нього форма орієнтації і поведінки і були названі Гуссерлем Життєвим світом.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 117.