Життєвий порив (Подопригора, 2013)

ЖИТТЄВИЙ ПОРИВ — поняття філософської системи Бергсона — несуча конструкція моделі «творчої еволюції». Згідно Бергсону, спирався на низку положень концепції еманації за Греблю, потік течії життя, зарождаясь «у відомий момент, у певній точці простору», проходить «через організовані ним одні за іншими тіла, переходячи від покоління до поколенью», розділяється «між видами» і розпорошується «між індивідами, нічого не втрачаючи в силі, швидше збільшуючись в інтенсивності в міру руху вперед…». По Бергсону, Життєвий порив пульсує по розбіжним гілках еволюції подібно гранаті, ступінчасто спочатку розривається на частини, потім — на частинки, все більш і більш дрібні. Люди — мікроскопічні фрагменти — можуть лише віддалено здогадуватися про мощі первісного вибуху. Життя, згідно з ідеями Бергсона, суть потенціал/тенденція впливу на неорганізовану матерію.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 117-118.