Ідеальний тип (Подопригора)

ІДЕАЛЬНИЙ ТИП — методологічна категорія, запропонована М. Вебером для визначення статусу концептуальних засобів, що застосовуються в соціальному та історичному пізнанні. Небезпечною помилкою, дезориентирующей дослідження, Вебер вважав «змішання теорії і історії», при якому зміст теорії, створеної вченим, некритично ототожнюється з самою реальністю і видається за відображення її глибинної сутності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 126.