Идиографический метод (Подопригора, 2013)

ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД (від грец. ἴδιος — власний, приватний, особливий і γράφω — пишу) — принцип, що зводить задачу історичного знання до опису специфічних, індивідуальних явищ. Розгорнуте теоретичне обґрунтування идиографический метод отримав в роботах основоположників баденської школи німецького неокантианства Виндельбанда і Риккерта.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 127.