Ізолююча абстракція

ІЗОЛЮЮЧА АБСТРАКЦІЯ — мислене виділення словесно позначуваного окремого ознаки якого-небудь предмета або предметів, що відповідає тому чи іншому їх властивості або їх відношення до інших предметів; при цьому виділений мислиться ознака ізольованим від інших ознак, які охоплюють всю сукупність властивостей і відносин даних предметів. В результаті ізолюючої абстракції окремо взята ознака стає особливим предметом думки. Поняття, в яких мисляться такого роду предмети, називаються абстрактними поняттями (див. Абстрактне і конкретне); такі поняття «справедливість», «важливість» і т. п.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 130.