Ізоморфізм

ІЗОМОРФІЗМ [від грец. … — рівний, однаковий і … — форма] — відношення між будь-якими об’єктами, що виражає в деякому (уточняемом нижче) сенсі тотожність їх структури (будови). Поняття ізоморфізм — найважливіша загальнонаукове поняття. Воно має важливе філософське значення і безпосередньо пов’язане з категоріями відмінності, тотожності, подібності, достовірності та ін.; поняття ізоморфізм використовується при характеристиці відношення теорії до дійсності, при описі переробки інформації в процесі пізнання, при аналізі умов достовірності висновків за аналогією і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 130.