Історія (Подопригора)

ІСТОРІЯ [ін-грец. … — дослідження; розповідь, розпитування] — 1) процес розвитку природи і суспільства; хід розвитку чого-небудь; 2) історична наука; сукупність суспільних наук, що вивчають минуле людства у всій його конкретності й різноманітності; включає світової (загальну) історію та історію окремих країн і народів; підрозділяється на Історію первісного суспільства, Історію Стародавнього світу, Історію Середніх віків, нову Історію і новітню Історію; галузі Історії: історична географія, економічна Історія, військова Історія, історіографія, археологія, етнографія.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 148.