Імпліцитно

ІМПЛІЦИТНО [лат. implicite, літер. — заплутано, заплутано] — неявно. В логічній та методологічної літературі термін імпліцитно найчастіше вживається у словосполученнях «імпліцитно міститься», «імпліцитно певний», «імпліцитно введений» і т. п., причому в залежності від контексту він може мати різний сенс. Так, щодо посилок, опущених в деякому міркуванні, але маються на увазі в ньому, кажуть, що вони імпліцитно містяться в даному міркуванні.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 133.