Іншість (Подопригора)

ІНШІСТЬ [грец. … , лат. alterritas] — термін філософії Платона («Тимей», «Парменід»), який увійшов в категоріально-понятійні комплекси ряду філософських систем. Платон вважав принципову можливість і радикальну досяжність точного визначення чогось «одного», унікального, на відміну від іншого. Іншість у неоплатоників відображала дуалізм вже пізнаного і все ще пізнається в Нусеш, у схоластів Божественне одкровення виступало инакостью стосовно «посюстороннему» світу; у Гегеля В. позначалася категорія протиріччя як діалектичної єдності полярних почав і понять.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 133.