Инвайронмент

ИНВАЙРОНМЕНТ, енвайронмент [англ. environment — середовище, оточення] — вид мистецтва, що посідає проміжне місце між скульптурою і архітектурою малих форм; пластичні образи инвайронмент розраховані на театралізоване співучасть глядачів, іноді (як у багатьох хеппенінгах) активно видоизменяющих їх конструкцію (наприклад, представлення публіці сценічного простору з фігурами начебто манекенів, які можна переставляти для досягнення нових композиційних ефектів); набув поширення в 2-ій половині XX ст.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 133-134.