Індепенденти (Подопригора, 2013)

ІНДЕПЕНДЕНТИ [лат. independents — незалежні] — прихильники однієї з течій протестантизму в Англії та ряді інших країн, які не визнавали влади єпископів; оформилися в кінці XVI столітті як ліве антимонархічний крило пуритан; в роки Англійської буржуазної революції (XVII ст.) політична партія на чолі з Олівером Кромвелем (1599 — 1658), виражала інтереси радикального крила буржуазії і нового дворянства; в 1649-1660 рр. знаходилися біля влади; нині існують в англомовних країнах як конгрегационалисты.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 135.