Індивідуалізм і холізм

ІНДИВІДУАЛІЗМ і ХОЛІЗМ (в соціальному пізнанні) [лат. individuum — особина; англ. holism; від грец. … — ціле] — методологічні, онтологічні та ціннісні установки, протистояння яких відбилося в стилі історичних, соціологічних та економічних концепцій у XX ст. В онтологічному плані індивідуалізм вважає, що суспільство складається з людей і їх дій, а якихось надындивидуальных сутностей або субстанцій не існує (соціальний атомізм). Прихильники ж холізму вважають, що, хоча соціальні цілісності залежать від дій та установок індивідів, онтологічно вони не тотожні цим діям, а керують ними закони не редуцируемы до закономірностям поведінки індивідів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 135.