Індивідуалістичне суспільство і коллективистическое суспільство

ІНДИВІДУАЛІСТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО і КОЛЛЕКТИВИСТИЧЕСКОЕ СУСПІЛЬСТВО — одна з основних опозицій історії та філософії історії. Індивідуалістичне суспільство не ставить перед собою завдання рішучої перебудови суспільства заради досягнення універсальної, обов’язкової для всіх мети і допускає в широких межах незалежність індивідів. Коллективистическое суспільство являє собою соціальну систему, що прагне за допомогою будь-яких засобів, включаючи і насильство, радикально перетворити суспільство в ім’я досягнення якоїсь єдиної, всеподавляющей цілі і заперечувала в ім’я цієї мети автономію індивідів. Прикладами індивідуалістичних суспільств можуть служити Стародавня Греція, і насамперед антична демократія, а також капіталістичні суспільства, почали утверджуватися в Західній Європі в XVII ст. Індивідуалістичними товариствами були давньоєгипетська, давньокитайська, шумерська, арабська, андська, майянская та інші культури. Коллективистическими за своєю природою були феодальне суспільство західноєвропейське та російське суспільство аж до XX ст. У ряді європейських країн індивідуалістичні суспільства в XX ст. були заміщені на досить тривалий період коллективистическими.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 135.