Індустріальне суспільство (Подопригора, 2013)

ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО — сучасна щабель, або епоха в розвитку людства. Попередні епохи: первісне суспільство, давнє аграрне суспільство, середньовічне аграрно-промислове суспільство. У найбільш розвинених західноєвропейських країнах перехід до індустріального суспільства почався приблизно в XV ст. і завершився в XVIII ст. Для індустріального суспільства характерні наступні риси: швидкий ріст промислового і сільськогосподарського виробництва, неймовірний в попередні епохи; бурхливий розвиток науки і техніки, засобів комунікації, винахід газет, радіо і телебачення; різке розширення можливостей пропаганди; швидке зростання населення, збільшення тривалості його життя; значне підвищення рівня життя в порівнянні з попередніми епохами; різке підвищення мобільності населення; складний поділ праці не тільки в рамках окремих країн, але і в міжнародному масштабі; централізоване держава; згладжування горизонтальної диференціації населення (поділ його на касти, стани, класи) і зростання вертикальної диференціації (розподіл суспільства на нації, «світи», регіони).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 138-139.

Порівняйте: Постіндустріальне суспільство.