Інсайт (Подопригора, 2013)

ІНСАЙТ [англ. insight, літер. — проникливість, розуміння] — термін сучасної філософії (интуитивизма), що позначає акт безпосереднього пізнання, минаючи логічний аналіз. Терміном «Інсайт» характеризується передбачуване психологічний зміст таких гносеологических понять ідеалізму, як ясні й виразні ідеї Декарта, безпосереднє осягнення Бога у Фоми Аквінського, апріорні синтетичні форми розум у Канта, інтуїція у Бергсона і т. п.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 139-140.