Інквізиція (Подопригора, 2013)

ІНКВІЗИЦІЯ [лат. inquisitio — розшук, розслідування] — 1) створена католицькою церквою на початку XIII століття судово-поліцейська організація для боротьби з євреями, атеїзмом, вільнодумством і єресями, незалежна від органів і установ світської влади; в инквизиционном процесі як найважливіший джерело отримання доказів застосовувалися доноси і тортури, а суддя і слідчий поєднувалися в одній особі; засуджені звичайно засуджували до спалення; інквізиція була одним з основних знарядь Контрреформації і особливо лютувала в Іспанії, де була скасована лише в XIX ст.; 2) тортури, жорстокість, витончене знущання, мучительство.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 139.