Ірраціоналізм (Подопригора)

ІРРАЦІОНАЛІЗМ [лат. irrationalis — несвідоме, нерозумне] — філософські течії, які проголошують примат нерозумного початку і роблять його основною характеристикою як самого світу, так і його світобачення. В протилежність філософської класики, що висунула на перше місце розум і раціональність і поставила в якості основної своєї мети виявлення внутрішньої логіки розвитку цієї раціональності, постклассическая філософія знаменує собою відмову від визнання розумних підстав дійсності і висування на перший план ірраціонального моменту. Це не означає, однак, повного заперечення як раціонального взагалі, так і можливостей розуму в процесі пізнання.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 146.