Іудаїзм (Подопригора)

ІУДАЇЗМ — перша неязыческая (единобожная) релігія, до якої сягають християнство та іслам; зародився серед кочових ізраїльтян в I тис. до н. е. в Палестині; нині Іудаїзм поширений в основному серед євреїв; в основі Іудаїзму лежить П’ятикнижжя Мойсея (тора), що містить заповіді, нібито передані Богом пророку Мойсею на горі Синай; прихильники В. вірять в єдиного Бога, творця і володаря Всесвіту і прийдешній прихід Месії; в соціальній площині Іудаїзм являє собою первісний соціалізм (оспівує злидні і зрівнялівку, викриває багатих); каноном Іудаїзму є ТаНаХ, тлумачення і коментарі до якого зібрані в талмуді; в Середні століття в І. отримали розповсюдження містичні вчення (кабала, хасидизм), а разом з ними — віра в безсмертя душі і загробне життя; сучасний Іудаїзм складається з ряду течій (хасидизм, ортодоксальний Іудаїзм, реформаторський Іудаїзм та ін); число послідовників Іудаїзму становить близько 18 млн. головним чином в Ізраїлі (державна релігія) і США.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 148-149.