Онтологія (Конт-Спонвиль, 2012)

ОНТОЛОГІЯ (ONTOLOGIE). Міркування про «буття як таке», як визначав його Аристотель, або про буття того, що є (всіх видів буття взагалі, ta onta, а не окремого буття когось чи чогось). За винятком послідовників вчення Гайдеггера, філософи вважають онтологію частиною метафізики. Але що можна сказати про буття як таке, крім того, що воно є? Значно більше ми дізнаємося про нього з конкретних наук. Чисте буття є лише філософська мрія. Куди краще реальна дійсність — хай і не така чиста.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 375.