Онтологічну відмінність

ОНТОЛОГІЧНЕ РІЗНИЦЯ (DIFFERENCE ONTOLOGIQUE). Починаючи з Гайдеггера відмінність між буттям і перебуванням у бутті. Оскільки я не є послідовником вчення Гайдеггера, то розумію це як різниця між актом (актом буття) і суб’єктом або результатом цього акта (перебувати в бутті означає бути чимось або кимось: столом, стільцем, прогулянкою і т. д.). Це відмінність за природою своєю невловимо, оскільки ніщо не може бути, не будучи чимось або кимось, і в той же час несводимо ні до чого іншого, оскільки бути кимось або чимось можна лише за умови, що ти є, тобто маєш буття. Це розходження передбачає тимчасовість, і воно саме час. Розглянемо для прикладу поняття прогулянки. Само собою зрозуміло, є всі підстави для розрізнення прогулянки і прогулюється, бо вони не збігаються у часі (прогулюється людина не завжди прогулюється; кожен раз, коли він прогулюється, він не залишається незмінним; прогулюється людина не може двічі здійснити одну і ту ж прогулянку і т. д.). Однак ця відмінність не скасовує актуальною тотожність того та іншого: коли мова йде про конкретну прогулянці, сама ця прогулянка і той, хто прогулюється, являють собою одне ціле. Їх зустріч відбувається в теперішньому часі. Тому онтологічну відмінність у часі буття і перебування в бутті у цьому стирається і перетворюється в актуальний тотожність, яке є тотожністю самої по собі реальної дійсності або становлення.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 374-375.