Однозначний

ОДНОЗНАЧНИЙ (UNIVOQUE). Має один і той же сенс незалежно від контексту і в застосуванні до різних предметів. Але у вживанні цього слова, з’явився з наукового словника, винятків набагато більше, ніж правил. Протилежністю однозначної є двозначне (має щонайменше два різних значення), а іноді і багатозначне (має багато значень).

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 371.