Гільдейський соціалізм

ГІЛЬДЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛІЗМ — сукупність теорій, які мали ходіння у робочому русі Великобританії в 1-й пол. 20-х рр. XX ст. найбільшим теоретиком Р. с. був Дж. Коул. Р. с. виходив з недосконалості капіталістичного суспільства, виробничих відносин при капіталізмі. Основний упор робився на приниження особистості, безправ’я людини на капіталістичному підприємстві. Перетворення капіталізму мислилося через створення системи промислової демократії на виробництві та самоврядування у всіх інших сферах життя суспільства. Заперечувалися бюрократичні методи керівництва економікою, підкреслювалася неможливість докорінного поліпшення становища робітничого класу за допомогою одержавлення сфери виробничих відносин. Р. с. виходив з необхідності широкої участі трудящих — за допомогою гільдій — у вирішенні всіх питань, що стосуються сфери праці. Гільдії повинні були координувати управління промисловістю і в загальнодержавному масштабі. Передбачалося, що діяльність гільдій буде будуватися на демократичних засадах (виборність знизу доверху всіх функціонерів, а також система громадського контролю над їх діяльністю).

Р. с. виходив з необхідності скасування держави як верховного розпорядника економічної і політичної влади. Воно повинно було бути замінено комуною, побудованої на принципах прямої демократії. Р. с. припускав, що головною рушійною силою перетворень у Великобританії стануть профспілки — тред-юнионы; роль партії робочого класу заперечувалася. Деякі положення Р. с. можна виявити в концепціях економічної демократії і самоуправлінського соціалізму, популярних в лівих колах сучасного соціал-демократичного руху.

Використані матеріали кн.: Сучасна соціал-демократія. Словник-довідник. — М: Политиздат, 1990, с. 258-259.