Оборотність

ОБОРОТНІСТЬ (REVERSIBILITE). Властивість протікати в зворотному порядку, не змінюючи своїх основних характеристик. Поняття оборотності здебільшого використовується у фізиці. Рівняння, що описують процеси на мікрорівні, оборотні, на макрорівні — ні. Оборотності більш або менш складних явищ заважають закон випадковості і ентропія. Чашка остиглого кави не зігріється сама собою; річки не течуть назад; хаос у замкненій системі не зменшується, а зростає. Ми називаємо це неспинним бігом часу, з чого випливає, що істинна саме не-оборотність. «Під мостом Мірабо тихо Сіна тече і забирає нашу любов…» (184).

Примітки

184. Вірші французького поета-символіста Поля Верлена (1844-1896).

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 366.