Обмін (Конт-Спонвиль, 2012)

ОБМІН (ECHANGE). Одночасна зміна власності і власника, найчастіше у формі взаємної поступки: те, що колись належало одному, відтепер належить іншому, і навпаки. Етнологія, трактуючи це слово в його розширювальному значенні, розрізняє три основних види обміну: обмін майном (бартер або торгівля); знаками (мова); жінками (шлюбний союз). Останній вид обміну для нас виглядає шокуюче (оскільки його учасники обмінюються не об’єктами, а суб’єктами) і демонструє тенденцію до зникнення: жінками більше не обмінюються; чоловіки і жінки віддаються один одному або надають один одного у взаємне користування, але ніхто ніким не володіє і не може володіти. Це спосіб звільнення пари «чоловік-жінка» від відносин купівлі-продажу і, можливо, єдино здійсненна форма комунізму, що досягається не шляхом усуспільнення власності, що являє собою колективізм, а шляхом ліквідації власності. Ось чому любов і повагу, поки вони є, являють собою єдино можливий в реальності вид утопії.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 362-363.