Гомілетика (Філатов)

ГОМІЛЕТИКА — наука, що вивчає питання церковної проповіді й учительного красномовства. У перші віки християнства вважалося, що проповідництво має ґрунтуватися виключно на дар Святого Духа і не може мати нічого спільного зі світською риторикою, проте вже Оріген, богослов III ст., вказував на необхідність для проповідника загальної освіти. Августин у своєму творі «Християнська доктрина» («De doctrina Christiana») вперше склав загальну схему гомілетики, визначивши дві її сторони: правила вибору матеріалу і правила викладу. Ці правила залишалися непорушними протягом усього Середньовіччя. Свій подальший розвиток гомілетика отримала вже в послевизантийскую епоху.

Візантійський словник: у 2 т. / [ упоряд. Заг. Ред. К. А. Філатова]. СПб.: Амфора. ТІД Амфора: РХГА: Видавництво Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 249.