Поняття (С. В. Ожегов)

ПОНЯТТЯ, -я, ср 1. Логічно оформлена загальна думка про предмет, ідея чого-н. П. науки. П. суспільного класу. 2. Уявлення, відомості про що-н. Мати п. про що-н. Дати п. про що-н. 3. зазвичай мн. Спосіб, рівень розуміння чого-н. Писати, рахуючись з поняттями дітей. + Гадки не маю (розм.) — у репліці употр. у знач.: не знаю, не маю уявлення про що-н. Коли відходить поїзд? — Поняття не маю. З поняттям (хто-н. або робить що-н.; прост.) — розуміє (про розумному людині) або зі знанням справи (робить що-н.). || дод. понятійний, -а, -е (до 1 value ; спец.).

С. В. Ожегов. Словник російської мови. Изд. Четверте виправлене і доповнене. М., 1960, с. 552.