Консеквенциальная етика (Фролов)

КОНСЕКВЕНЦИАЛЬНАЯ ЕТИКА (лат. consequentia — наслідки) — тип етичних теорій, в яких моральна цінність вчинку визначається в залежності від його практичних наслідків (Утилітаризм, Гедонізм, Эвдемонизм, аксіологічний интуитивизм та ін), безвідносно до його мотивів і загальним принципам моралі. Прихильники Консеквенциальной етики виходять з того, що моральність служить задоволенню будь-яких потреб суспільства і людини, або, принаймні формально визнають її доцільний характер. Марксистська етика відзначає недостатність принципів Консеквенциальной етики, оскільки вважає за необхідне оцінювати моральне гідність вчинку в цілому, включаючи мотиви, морального ставлення суб’єкта до нього і більш віддалені наслідки, у співвіднесенні з передовим соціальним ідеалом.