Конвергенції теорія (Фролов, 1991)

КОНВЕРГЕНЦІЇ ТЕОРІЯ (лат. convergo — наближаюся, сходжуся) — одна з концепцій сучасної західної соціології та політології, згідно з якою економічні, політичні і ідеологічні відмінності між капіталістичною та соціалістичною світовими системами поступово згладжуються так, що обидві системи в перспективі мають тенденцію до повного злиття. Творці теорії Конвергенції (Дж. Гелбрейт, П. Сорокін, Я. Тінберген, Арон та ін) в різних варіантах проводили ідею про те, що в сучасному капіталізмі посилюються соціалістичні початку, а в країнах соціалізму — буржуазні. У 50-60-х рр. Конвергенції теорія отримала на Заході досить широке поширення серед різних кіл інтелігенції — від консервативних до прогресивних. За останній час дискусії навколо цієї теорії набувають особливої актуальності у зв’язку з глобальними проблемами сучасності і все більш широким усвідомленням пріоритетності загальнолюдських цінностей. Розглядаючи теорію Конвергенції як певну інтерпретацію реальних процесів інтернаціоналізації, необхідно дослідити, як ці процеси реально проявляються сьогодні і в майбутньому у відносинах суперництва і співробітництва соціальних систем.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 199.