Киники (Фролов, 1991)

КИНИКИ — представники давньогрецької філософської (сократичної) школи (4 ст. до н. е.), послідовники Антисфена. Найбільш відомий представник — Діоген із Синопа. Киники висловлювали настрої демократичних верств рабовласницького суспільства. Основою щастя і чесноти вони вважали зневагу до суспільних норм, відмова від багатства, слави, усіх чуттєвих задоволень, досягнення незалежності і внутрішньої свободи особистості.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 190.