Квантифікація предиката

КВАНТИФІКАЦІЯ ПРЕДИКАТА (лат. quantum — скільки, англ. quantity — кількість) — встановлення обсягу предиката судження. У традиційній формальній логіці судження поділяються на види в залежності від обсягу суб’єкта; при цьому розрізняються два види суджень: загальні (наприклад, «Всі квадрати — чотирикутники») і приватні (наприклад, «Деякі студенти — спортсмени»), Гамільтон запропонував враховувати також обсяг предиката. Таким чином, крім двох видів ствердних суджень, у яких предикат узятий не у всьому обсязі і які Гамільтон називає загально-приватних і приватно-приватним, виділяються ще два види: загально-загальне (напр., «Всі рівносторонні трикутники суть рівнокутні трикутники») та приватно-загальне (напр., «Деякі дерева — дуби»), в яких предикат береться в усьому обсязі. Така К. п. дозволила розглядати судження як рівняння. Операції К. п. в математичній логіці в деякій мірі відповідає операція зв’язування квантором змінних предикатів.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 188.