Католицизм (Фролов)

КАТОЛИЦИЗМ (від грец. katholikos— вселенський) — різновид християнства, поширена головним чином в країнах Західної Європи і Латинської Америки. Догматичні особливості Католицизму: визнання ісходження святого духа не тільки від бога-отця, але і від бога-сина, догмати про чистилище, про верховенство римського папи як намісника Христа, про непогрішимість папи і т. д. Культові та канонічні відмінності К. від православ’я: безшлюбність духовенства (целібат), особливо розвинений марианизм (культ богородиці) і т. д. Центр Католицизму — Ватикану. Католицизм поширює свій вплив на католицькі партії, профспілки, молодіжні і жіночі організації, навчальні заклади, пресу, видавництва і т. д. Сучасний Католицизм відрізняють спроби підтвердити своє віровчення даними природознавства, впливати на соціально-політичне життя шляхом проголошення католицької «соціальної доктрини». В останні роки в Католицизмі намітилися тенденції, спрямовані на зміцнення його позицій в масах і виразилися в модернізації католицької догматики і культів, у проведенні богослужінь на місцевих мовах, у підготовці духовенства в країнах Азії, Африки і Лат. Америки з місцевого населення, в гаслі «деполітизації» церкви і т. д. Враховуючи настрої мас, багато представників католицького духовенства висловлюються за соціальні реформи і тверезий, реалістичний політичний курс, що знайшло відображення, наприклад, в деяких енцикліках римських пап. Офіційною філософією Католицизму проголошений (енцикліка папи Лева XIII «Этерни патріс», 1879) неотомізм.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 185-186.