Катарсис (Фролов, 1991)

КАТАРСИС (від грец. katharsis — очищення) — поняття давньогрецької естетики, яке характеризує естетичний вплив мистецтва на людину. Слово «Катарсис» вживалося греками багатозначне: в релігійному, етичному, фізіологічному і медичному значенні. Аристотель в «Поетиці» зазначав, що трагедія здійснює шляхом співчуття і страху очищення пристрастей. У «Політиці» він каже, що завдяки музиці «люди отримують якесь очищення і полегшення, пов’язане з задоволенням». У великій літературі, присвяченій Катарсису, немає єдиної думки про його сутності. Катарсис, мабуть, включає в себе як фізіологічний (полегшення після великого напруження почуттів), так і етичний (облагородження почуттів людини) моменти, синтезовані в естетичному переживанні.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 184.