Інтроспекція (Фролов, 1991)

ІНТРОСПЕКЦІЯ (лат. intro — всередину, spectare — дивитись) — спостереження за власними внутрішніми психічними явищами, самоспостереження. Інтроспекція пов’язана з розвитком вищої форми психічної діяльності — з усвідомленням людиною навколишньої дійсності, виділенням у нього світу і внутрішніх переживань, формуванням внутрішнього плану дій. Інтроспекції доступно лише усвідомлене. Результати її можуть бути виражені у формі висловлювань людей про своїх думках, почуттях. Ідеалістична психологія вважає інтроспекцію єдиним або основним методом вивчення психічних явищ, нібито дає можливість безпосереднього проникнення в їх сутність. Матеріалістична психологія вважає, що дані інтроспекції за своїм пізнавальним значенням не виходять за межі безпосередньо-чуттєвого пізнання і вивчення сутності цих даних необхідні строго об’єктивні методи. Таким чином, для наукової психології інтроспекція виступає і як метод, і як один з об’єктів психологічного дослідження.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 163-164.