Інтелігенція (Фролов, 1991)

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ (лат. intelligens — розуміючий, розумний) — соціальна група, що складається з людей, професійно зайнятих розумовою працею. Склад її надзвичайно різноманітний: інженери, вчителі, лікарі; науковці і викладачі вузів; художня інтелігенція; кваліфіковані спеціалісти апарату управління (службовці державних установ) і т. д. Інтелігенція виникла ще в рабовласницькому і феодальному суспільствах разом з відділенням розумової праці від фізичної, але найбільшого розвитку в досоциалистических формаціях досягла в період капіталізму. Інтелігенція ніколи не була і не може бути особливим класом, т. к. рекрутується з різних класів і не займає свого особливого становища в системі відносин власності. Як соціальний шар вона обслуговує інтереси різних класів і тому в соціально-політичному відношенні не є однорідною. Науково-технічний прогрес збільшує абсолютну і відносну чисельність інтелігенції і підвищує її роль в житті суспільства.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 161.