Інтелектуалізм

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ (лат. intellectualis — розумовий) — філософське вчення, яке висуває на перший план пізнання за допомогою інтелекту і метафізично відриваюче його від чуттєвого пізнання і практики. Інтелектуалізм родинний раціоналізму. Представники інтелектуалізму в античній філософії — элеаты і платоніки. Інтелектуалізм у новій філософії виступає проти однобічності сенсуалізму і представлений Декартом і картезианцами, почасти спинозизмом. У більш вузькому сенсі інтелектуалізм протиставляється волюнтаризму, романтизму (з його перевагою емоцій інтелекту), а в німецькій класичній філософії під інтелектуалізмом мається на увазі вчення, віддає перевагу розуму перед розумом. У сучасній західній філософії інтелектуалізм, часто пов’язаний з агно-стицизмом, проводиться логічним позитивізмом. Діалектичний матеріалізм визнає єдність чуттєвого та інтелектуального пізнання (Пізнання, Теорія та практика).

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 161.