Закон Йєркса-Додсона (Рапацевич, 2006)

ЗАКОН ЙЄРКСА-ДОДСОНА — встановлення залежності якості (продуктивності) виконуваної діяльності від інтенсивності (рівня) мотивації. Відкритий американськими психологами P. M. Йерксом і Дж.Д. Додсоном при дослідженні залежності навчання від сили підкріплення у мишей. Підтверджений на матеріалі Ін. видів діяльності та мотивації у тварин і людини. Перший закон Йєркса-Додсона стверджує, що по мірі зростання інтенсивності мотивації якість діяльності змінюється відповідно дзвоноподібному кривої: спочатку підвищується, а потім, перейшовши через точку вищих показників успішності діяльності, поступово знижується. Рівень мотивації, при якій діяльність максимально успішною, називається оптимумом мотивації. Другий закон згаданих авторів стверджує, що чим складніше для суб’єкта діяльність, тим нижчий рівень мотивації для неї оптимальним.

Використані матеріали кн.: Психолого-педагогічний словник. / Упоряд. Рапацевич Е. С. – Мінськ, 2006, с. 230.