Суспільна свідомість (Райзберг, 2012)

СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ — духовне сприйняття людьми навколишнього світу, інших людей, самого себе; ставлення людей до всього навколишнього, усвідомлення свого обов’язку і відповідальності, причетності до подій, розуміння необхідності координації своїх дій з іншими, врахування їх інтересів та потреб, прояв колективізму, гуманізму. Виділяють правове, політичне, економічне, екологічне, релігійне, космічне (глобалистское) суспільну свідомість. За суб’єктами розрізняють групове, масове і загальнолюдське свідомість.

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 329.