Індивідуалізм (Фролов)

ІНДИВІДУАЛІЗМ — моральний принцип, особливо характерний для буржуазної ідеології і моралі. Теоретична основа індивідуалізму — визнання автономії і абсолютних прав особистості в суспільстві. Теоретики експлуататорських класів вважають, що індивідуалізм закладений в «незмінної людської природи». Насправді індивідуалізм як принцип протиставлення особистості колективу, підпорядкування суспільних інтересів особистим склався з виникненням приватної власності й поділом суспільства на класи. В епоху становлення буржуазних відносин концепції індивідуалізму зіграли свою позитивну роль у боротьбі за звільнення особистості від пут феодалізму і католицької церкви (Гуманізм), але з затвердженням буржуазії, як панівного класу проповідь індивідуалізму набуває все більш антигуманний сенс і в кінцевому рахунку є ідеологічним виправданням відносин капіталістичної експлуатації. Закінчене вираження індивідуалізм отримав у філософії Штірнера та Ніцше.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 157.