Ідея (Фролов)

ІДЕЯ (від грец. idea — буквально: «те, що видно», образ) — філософський термін, що позначає «смисл», «значення», «сутність» і тісно пов’язаний з категоріями мислення і буття. В історії філософії категорія «В.» вживається в різних значеннях. Коли В. розглядається тільки як існуюча в свідомості, вона позначає: 1) чуттєвий образ, що виникає у свідомості як відображення чуттєвих предметів (Наївний реалізм); 2) «сенс» або «сутність» речей, зведені до відчуттів і вражень суб’єкта або до творчого початку, порождающему світ (Суб’єктивний ідеалізм). В деяких філософських системах В. позначала і матеріалістичний принцип (так, Демокріт називає свої атоми «ідеями»). В системах об’єктивного ідеалізму В. вважається об’єктивно існуючої сутності всіх речей (Об’єктивна ідея). У Гегеля, напр., В.— сенс і творець всіх речей,— розвиваючись чисто логічно, проходить стадії об’єктивну, суб’єктивну і абсолютну. Вирішення питання про В. залежить від правильної постановки питання про відношення мислення до буття. Послідовно науково він розроблений тільки в діалектичному матеріалізмі, де В. розглядається як відображення об’єктивної реальності. Разом з тим підкреслюється і зворотний вплив В. на розвиток матеріальної дійсності з метою її перетворення. Під В. розуміється також одна з форм, спосіб пізнання, сенс яких полягає у формулюванні узагальненого теоретичного принципу, що пояснює сутність, закон явищ. Такі, напр., ідеї про матеріальність світу, про двоїстий корпускулярно-хвильовому характері речовини і поля і т. д.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 153.