Ідеалізація (Фролов)

ІДЕАЛІЗАЦІЯ — розумовий акт, пов’язаний з утворенням деяких абстрактних об’єктів, принципово не здійсненних у досвіді і дійсності. Ідеалізовані об’єкти є граничними випадками тих або інших реальних об’єктів і служать засобом їх наукового аналізу, основою для побудови теорії цих реальних об’єктів; вони, таким чином, в кінцевому рахунку виступають як відображення об’єктивних предметів, процесів і явищ. Прикладами ідеалізованих об’єктів можуть служити поняття: «точка», «пряма лінія», «актуальна нескінченність» — в математиці; «абсолютно тверде тіло», «ідеальний газ», «абсолютно чорне тіло» — у фізиці; «ідеальний розчин» — у фізичній хімії. Поряд з абстракцією, з якою вона тісно пов’язана, В. виступає важливим засобом пізнання законів дійсності.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 150.