Ідеал (Фролов)

ІДЕАЛ (від грец. idea — вигляд, образ, уявлення, поняття) — 1) суспільний — відповідає економічним і політичним інтересам певної соціальної групи уявлення про найбільш досконалому суспільному ладі, який є кінцевою метою її прагнень і діяльності. В історії суспільної свідомості складалися як прогресивні ідеали, які в тій чи іншій мірі відповідали об’єктивній тенденції розвитку суспільства і були ідейною основою революційних рухів, так і реакційні ідеали, що відображали інтереси і подання віджилих класів, суперечать ходу суспільного розвитку. Утопічними були багато прогресивні ідеали минулого (Утопічний соціалізм); 2) морально — уявлення про моральному досконало, найчастіше виражаються в образі особистості, що втілила такі моральні якості, які можуть служити вищим моральним взірцем. Він відображає соціально-економічний стан класу та відповідає його критерієм моральності та суспільного ідеалу. Разом з тим моральний ідеал містить і загальнолюдські цінності. Можливо більшого наближення до морального ідеалу — мета морального виховання; 3) естетичний — історично найбільш повне гармонійне єдність суб’єкта і об’єкта, людини і суспільного цілого (а також природи), що знаходить вираз у вільному і універсальному розвитку людських творчих сил як самоцілі. Будучи основою творчості в будь-якій області діяльності, естетичний ідеал служить одночасно і критерієм оцінки прекрасного в житті і в мистецтві.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 149-150.