Зороастризм (Фролов, 1991)

ЗОРОАСТРИЗМ — дуалістична древнеиранская релігія, створення якої приписують пророку Заратуштре (Зороастру). Зороастризм остаточно сформувався до 7 ст. до н. е. Головне в Зороастризмі — вчення про постійну боротьбу в світі двох протилежних начал: добра, уособленого світлим божеством Ахурамаздой (Ормузд), і злого, уособленого темним божеством Анхра-Майнью (Аріман). Зороастризму притаманні есхатологічні ідеї (Есхатологія) про кінець світу, потойбічному відплату, останньому суді та воскресіння мертвих, про народження дівою прийдешнього спасителя, зробили великий вплив на іудаїзм і християнство. В даний час Зороастризм існує у формі парсизма, в якому при збереженні колишніх дуалістичних ідей розвинулися уявлення про єдиного всемогутнього бога. Священна книга Зороастризму — Авеста.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 148.