Ареопагітики (Філатов, 2011)

АРЕОПАГІТИКИ — твори релігійно-філософського характеру, що включають трактати «Про божественних іменах», «Про небесну ієрархію», «Про церковну ієрархію», «Містичне богослов’я» і десять листів. Ареопагітики підписані іменем першого афінського єпископа Діонісія Ареопагіта (звідси назва). Ідеї Ареопагітик про непізнаваність і неизреченности Божественного істоти, про виливі його в матерію у вигляді світлових еманацій, спадаючих по мірі віддалення від Божества і згасають у темряві і небутті матерії, про сходження до Божества шляхом надрозумного екстазу, про триєдиного будову світу і Церкви мали великий вплив на релігійно-філософську думку Візантії та Заходу. З XIV ст. Ареопагітики отримали поширення в Росії.

Візантійський словник: у 2 т. / [ упоряд. Заг. Ред. К. А. Філатова]. СПб.: Амфора. ТІД Амфора: РХГА: Видавництво Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 116.