Діалог (Гурєва, 2009)

ДІАЛОГ — в художньому творі бесіда двох персонажів. Як правило, на діалозі побудована значна частина багатьох творів. У діалозі безпосередньо можуть викладатися як події, дії героїв, так і їх чуттєві переживання і т. д. Діалог — це також один із самостійних художніх жанрів.

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 84.