Питання (Фролов)

ПИТАННЯ — вислів, що фіксує невідомі і підлягають з’ясуванню елементи якої ситуації, завдання. У природній мові виражається питальним реченням або словосполученням. Питання має складну структуру, в ньому наявні як проблематическая, так і ассерторическая сторона. Остання характеризує предмет питання, виділяє щось, існування чого мається на увазі в ньому і ознаки чого поки невідомі, а також окреслює клас можливих значень невідомого. Ця сторона питання іноді виступає на перший план і набуває самостійне значення (риторичні, що підказують, провокаційні питання). З точки зору значень істинності Ст. поділяються на осмислені (задовольняють синтаксичних, семантичних і прагматичних критеріям осмисленості), в тій чи іншій мірі правильно поставлені, і безглузді. Змістовність, точність питання — важливі сторони правильного, чіткого мислення.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 73-74.