Фізіократи

ФІЗІОКРАТИ — представники школи політичної економії у Франції в середині XVIII століття. Вперше у світовій економічній думці перенесли питання про походження суспільного багатства зі сфери обігу, сфери торгівлі (меркантилісти) в сферу виробництва. Центральне місце в їхньому економічному вченні займала проблема «чистого продукту», тобто приріст споживних вартостей, забезпечуваний природою, сільським господарством («основне багатство створюється на полях і фермах»). Промисловість, транспорт, торгівлю фізіократи визначали як «безплідну сферу», лише перетворюючу речовина природи, вироблене сільськогосподарською працею.

Словник термінів і понять з суспільствознавства. Автор-упорядник А. М. Лопухів. 7-е изд. переб. і дод. М., 2013, с. 438.