Війна (Фролов)

ВІЙНА — суспільно-політичне явище, зміст якого полягає в продовження політики насильницькими засобами (див.: Ленін в. І. Т. 26. С. 224). Специфічний зміст Ст.— збройна боротьба антагоністичних сил всередині країни і між країнами. Головне засіб її ведення — збройні сили; застосовуються також економічні, дипломатичні, ідеологічні та ін. засоби боротьби. Ст.— явище історичне. З поділом суспільства на антагоністичні класи і утворенням держави збройне насильство перетворюється в засіб забезпечення економічного і політичного панування експлуататорів. Ст. стає безпосереднім продуктом і постійним супутником функціонування експлуататорського суспільства. За соціальним характером «бувають війни справедливі і несправедливі, прогресивні і реакційні, війни, передових класів і війни відсталих класів, війни, службовці закріплення класового гніту, і війни, службовці до його повалення…» (там же. Т. 38. С. 337). Конкретна оцінка Ст. передбачає виявлення її соціально-політичного змісту (які класи її ведуть), суспільно-історичної ролі та морально-правової характеристики. За своїми масштабами Ст. може бути світової або локальною. З появою ядерної зброї та можливості його застосування Ст. перестає бути засобом раціональної політики. У такий Ст. не може бути переможців, і тому програє все людство. Ядерна Ст. веде до знищення самих основ існування цивілізації. Виникає якісно новий момент в історії Ст.: настає їх межа, оскільки застосування ядерної та інших видів сучасної зброї абсурдно і злочинно. Виняток самої можливості такої Ст. стає загальнолюдської завданням. Найважливішим способом запобігання Ст. є створення надійного політичного механізму її блокування, припинення гонки озброєнь і загальне ядерне роззброєння. Сформульована Леніним мета — «покласти кінець війні» (Т. 42. С. 99) — знаходить послідовне вираження в політиці Радянської держави, його програмі боротьби за мир і роззброєння. Вже зараз існує потужний потенціал запобігання небезпеки Ст., що дозволяє наблизити реалізацію мрії людства про вічне світі. Філософія покликана внести істотний вклад у розробку та затвердження нового політичного мислення як найважливішої передумови вирішення проблеми виключення Ст. з життя суспільства в сучасних умовах.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 71.