Вид і рід

ВИД І РІД (в логіці) — категорії, що виражають відносини між класами (зокрема, обсягами понять). Предмети класу Б складають вигляд предметів класу А, якщо вони володіють всіма властивостями, спільними для предметів, і поряд з цим мають деякі специфічні (що відрізняють їх від всіх інших предметів А) властивості; предмети А в такому випадку складають рід для предметів Б. Поняття, узагальнюючі предмети класів А і Б, називають відносно один одного відповідно родовим і видовим. Наприклад, тварини — вид по відношенню до організмам; організми — рід для тварин. Рід є щось спільне в предметах, складових його види. Вид — особливе (специфічне) в межах цього загального; ознаки, що характеризують рід і вид, суть абстракції і існують лише в окремих предметах.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 66.