«Річ у собі» і «Річ для нас»

«РІЧ У СОБІ» І «РІЧ ДЛЯ НАС» — філософські терміни, що означають; перший — речі, як вони існують самі по собі, незалежно від нас і нашого пізнання; другий — речі як вони розкриваються людиною в процесі пізнання. Ці терміни особливе значення придбали у 18 ст. у зв’язку з запереченням можливості пізнання «речей в собі». Висловлене ще Локком, це положення детально обґрунтовано Кантом, який стверджував, що ми маємо справу з явищем, повністю відірваним від «речі в собі». У Канта «річ у собі» означає також надприродні, непознаваемые, не доступні досвіду сутності: бог, свобода волі і т. д. Діалектичний матеріалізм, виходячи з принципової пізнаванності світу, розглядає пізнання як процес перетворення «речі в собі» в «річ для нас» на основі практики (Пізнання, Теорія та практика).

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 65.